Om Nordic Interventions

Nordic Interventions blev startet i 2005 af psykologerne Rikke Lyngdam-Pedersen og Mikkel Borg Rasmussen.

Vi brænder for en personligt engageret og direkte intervenerende tilgang til den systemiske terapi, som Eia Asen og medarbejderne på Marlborough Family service var eksponenter for.

Den kreative, legende, eksperimenterende tilgang som Marlborough Family Service har udviklet finder vi så inspirerende og pragmatisk, at vi gerne vil udbrede ideerne i det danske behandlermiljø. Vi er grundlæggende systemisk orienteret, men er ligesom vores undervisere åbne overfor ideer og metoder fra alle mulige retninger, inklusive kognitive, psykodynamiske, udviklingspsykologisk orienterede retninger, som vi ser kan integreres i en overordnet kontekstfokuseret tilgang.

Vi har siden 2005 arrangeret uddannelser, seminarer og workshops i Flerfamilieterapi, innovativt terapeutisk arbejde, mentaliseringsbaseret terapi og familieterapi, Non-violent resistance (NVR) i familiearbejde oa. Vores undervisere har bla. været: Eia Asen, Peter Fonagy, Neil Dawson, Brenda McHugh, Derek Taylor, Emma Morris, Dickon Bevington, Jochen Schweitzer, Haim Omer og mange flere.

Vi har altid valgt vores undervisere og arrangeret vores kurser efter hvad vi selv har brændt for, og vi tror på, at vores eget engagement betyder at vi kan skabe et rigtig godt læringsmiljø på vores kurser, og at vores undervisere kan levere noget ekstraordinært.

Rikke Etly Lyngdam

Autoriseret psykolog

 

Rikke Etly Lyngdam er autoriseret psykolog, uddannet fra københavns universitet i 2004. Rikke er privatpraktiserende psykolog med praksis beliggende på Vesterbro, hvorfra hun arbejder med terapi, supervision og undervisningsopgaver. Er tilknyttet som underviser og supervisor i en række forskellige organisationer, uddannelsesudbydere, kommuner, skoler og sociale tilbud.

Er herudover partner i PsykCentrum i HIllerød.

Rikke er trænet og specialiseret i systemiske og narrative metoder i supervision og terapeutiske samtaler med børn, unge, voksne, par og familier, samt i specialiseret i tilgange som f.eks. flerfamilieterapi – praktisk og teoretisk, samt i arbejdet med ikke voldelige modstand og ”ny autoritet” i sammenhænge der er behov for en anti eskalerende adfærd i forhold til at øge trivsel enten i skoler, institutioner eller familier. Er efteruddannet hos bl.a. Inpraxis, Dispuk, Marlborough Family Service, parental guidance institute og har trænet med Eia Asen, Haim Omer, Michael White, Davip Epston, m.fl.

Rikke har tidligere været med til at starte FamilieVinklen i København Amts Behandlingscenter for Stofbrugere, en specialafdeling der beskæftiger sig med stofbrugende forældre og deres børn, har sidenhen arbejdet med flerfamilieterapi og andre familieterapeutiske opgaver i Næstved, og været ansat i parrådgivningen på Frederiksberg

For kontakt vedr. supervision, samtaler, undervisning eller andet, rikke@lyngdam.comeller tlf. 22308612.

Mikkel Borg Rasmussen

Cand. Psych. autoriseret.

 

Mikkel Borg Rasmussen Cand. Psych. Blev autoriseret i 2006. Har arbejdet 3 år i RABS Roskilde, der behandler stofbrugere. Arbejdede her som terapeut på systemisk grundlag med individuelle, par og familier. Har været med til at starte familiebehandlingen i RABS og har startet et tilbud om flerfamilieterapi for familier med et stofbrugende medlem. Har efterfølgende arbejdet med udsatte familier i Københavns Kommunes projekt “Familien i Centrum”, hvor familierne fik tilbudt intensiv systemisk/løsningsfokuseret familiebehandling som alternativ til anbringelse af barnet. Har siden medio 2007 arbejdet med familier og unge på Poppelgården familiecenter i Hvidovre, hvor der arbejdes i en systemisk og narrativ ramme. Ved siden arbejdet med af henviste og selvhenviste familier, har Mikkel sammen med Villy Kring, og senere Tina Juhl og Thomas Bjørn Hansen implementeret et koncept for undersøgelser af børn og familier på Poppelgården, hvori undersøgelse og elementer af systemisk familiebehandling integreres i “terapeutiske undersøgelser”.

Har i familiecenteret startet flerfamiliegrupper omkring ADHD og “urolige børn, som er svære at styre”, og har med supervision af Eia Asen arbejdet videre med et koncept hvor grupperne mødes ca hver 14. dag.

Har efter Nordic Interventions introduktion i Danmark af Haim Omers ideer om Non-violent-resistance i familieterapi, integreret ideer fra denne metode i sit arbejde på Poppelgården, særligt i forhold til arbejdet med unge der af forældrene opleves som uden for rækkevidde, er i “dårligt selskab”, ikke kommer hjem om aftenen osv.
Har sammen med Tina Juhl og Marlene Stokholm etableret en 15 dages intern uddannelse i systemisk og narrativt familiearbejde, for institutionerne i børne- og familieafdelingen i Hvidovre kommune.

Ved siden af arbejdet på Poppelgården familiecenter har Mikkel i privat regi de senere år arbejdet med supervision og undervisning indenfor Marlborough modellen, mentaliseringsbaseret familieterapi og NVR (Omer) primært i andre kommuner, som Tårnby og Gladsaxe. Dette bl.a. i samarbejde med Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam Pedersen.

Mikkel Borg Rasmussen: tlf. 30844346